Hero Slogan

VOYAGE HOTELS (VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ. SAN. TİCARET A.Ş VE MRA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş )

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI

Bugüne kadar Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş ve MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş (“Voyag Turizm ve MRA Turizm”) olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince misafirlerimizden ya da misafir adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “Voyag Turizm” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “Voyag Turizm ve MRA Turizm Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, misafirlerimizin, misafir adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin misafirleri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.


VERİ İŞLEME AMAÇLARI

“Voyag Turizm ve MRA Turizm ” in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve misafirlere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “Voyag Turizm ve MRA Turizm ” in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “Voyag Turizm ve MRA Turizm ” e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

Kişisel verilerin silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği
“Voyag Turizm ve MRA Turizm” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “Voyag Turizm ve MRA Turizm ”, misafirler ya da “Voyag Turizm ve MRA Turizm” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “Voyag Turizm ve MRA Turizm ” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Şirket Kanun uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür.
Verilerinizin doğru olmaması veya herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, otelle paylaştığınız epostanız üzerinden bizimle iletişime geçerek güncelletmenizi rica ederiz.
Başvuru eposta adresi : kvkk@voyagehotel.com
(Eposta adresiniz sistemimizde kayıtlı değilse, kanun çerçevesinde yanıt verilmeyecektir. Bu durumda lütfen web sitemizdeki başvuru formunu doldurunuz.)

Gizlilik ve veri güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve “Voyag Turizm ve MRA Turizm ” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “Voyag Turizm ve MRA Turizm” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve misafirlerimizin ve misafir adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.


MİSAFİR, MUHTEMEL MİSAFİR VE İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI VERİSİ

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş & MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş olarak kişisel verilerinizi ortak veri tabanında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz.
Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
- Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, beraberindeki misafirin/misafirlerin adı-soyadı, uyruk, doğum yeri ve tarihi; TCkimlik, ehliyet ve pasaport numaraları (verildiği tarih ve yer dahil).
- İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi.
- Finansal Bilgileri: Mobil fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, ödeme kartı numarası ve diğer ödeme bilgileri,
- Sadakat Programı üyelikleri, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler.
- Misafir yorum, geri bildirim ve şikayet verileri: Konaklama, pazarlama ve iletişim alanındaki özel tercihler; markalarve tesisler hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikayetler.
- Diğer: Rezervasyonlara ilişkin bilgiler, seyahat geçmişi; yarışma, çekiliş veya pazarlama programlarına katılım,tesise ulaşım için kullanılan araçların bilgileri; rezerve edilen otel, hava yolu ve kiralık araba paketleri;tesislerde konaklamak için bağlantılı olduğu gruplar, sık uçan yolcu veya Seyahat Ortaklık Programı üyelikleri veüye numaraları, üyelik ve hesap başvurularında verilen bilgiler.


Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Misafirlerimiz ve muhtemel misafirlerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler,misafirin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenindaha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde misafirlerle irtibata geçilerekgüncellenir. Buna karşın misafir adaylarımızın (muhtemel misafir) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler,onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşmeilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri
“Voyag Turizm ve MRA Turizm ”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygundavranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Tesislerde sunulan hizmetleri yönetmek, analiz etmek ve geliştirmek amaçlı veri işleme
- Verilen hizmetlerin ölçümlenmesi amacı ile anket çalışması yapmak,
- Sair kanunlar çerçevesinde verilen iletişim izinleri doğrultusunda misafirlerle pazarlama amaçlı iletişim kurmak,
- Oteldeki konaklamalar sırasında; Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, tesis ve genel adap kuralları dışında davranışlarda bulunan misafirler ile ilgili iç yazışmaların yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda liste hazırlanması,
- Misafirlerin sosyal mecralar, blog, yorum portalları vb. alanlardaki yorumlarının, verilen hizmetin geri dönüşünün analiz edilebilmesi amacı ile sisteme kaydedilmesi,
- Misafirlere sunulan hizmetlere ait verilerin işlenerek kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi sunmak üzere Satış vePazarlama faaliyetlerinde bulunmak.

Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında misafirlerle ilişkilerimizi yönetmek
- Tesise giriş öncesi telefon görüşmesi yapmak,
- Misafir Sadakat Programı yönetimi,
- Sadakat Programı, kart baremleri, bir sonraki karta geçiş işlemleri ve benzeri konularda misafirlerin sorularınyanıtlamak,
- Pazarlama faaliyetlerini doğru yönetebilmek amacı ile rezervasyon geçmişi, seyahat tercihleri ve alınan hizmetlerile ilgili verilerin işlenerek segmentasyon (bölümleme) yapılması,
- Yorum portalları, şikâyet sayfaları, sosyal medya mecralarındaki alınan hizmetler ve tesislerimiz ile ilgili iddiaları/şikayetleri yönetmek,
- Misafirlerin kişisel bilgi verilerini güncel tutmak ve analitik amaçlar için üçüncü taraf kaynaklardan alınacak verilerle birleştirmek
-Misafirlerimizin tesiste a la carte, golf oyunu, spa hizmetleri rezervasyonlarını yönetmek.
-Değerlendirmeleriniz ve talepleriniz (Hizmetlerimiz hakkında sizlerden gelen (anket, eposta, Whatsapp) değerlendirme, istek vb. bilgiler),
-Özel hizmet talepleriniz (Talebiniz ve onayınız bulunması halinde, konaklamanız öncesi, sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyduğunuz hizmetin sağlanabilmesi için varsa hastalık, engellilik durumu, alerji ve özel diyet gereksinimleri, özel araç transfer bilgisi ve bunlara ilişkin belgelerde yer alan bilgiler),
-Dolandırıcılığın engellenmesine yönelik bilgiler (Cihaz Kimliği Bilgileri, cihaz adları, kurulum kimliği, IP adresi, konum verileri, oturum açma tarihi, tarayıcı türü).
-Çocuk kulübü akıllı saat GPS takibi: Voyage Belek Golf & SPA tesisimizdeki çocuk kulübünde, velinin rızası alınarak çocuklara akıllı saat takılabiliyor. Bu saatteki GPS takip özelliği ile çocuğun kulüp sınırlarında kalması ve ihtiyaç durumunda nerede olduğunun bilinebilmesi amaçlanmaktadır. Veriler anlık olarak takip edilmekte, hiçbir yerde kayıt tutulmamaktadır.

Anket gönderimi ve bu form ile işlenen veriler
Anket gönderimleri 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ticari elektronik ileti gönderme şartı MADDE 6 – (1) çerçevesinde gönderilmektedir.
Değerli görüşleriniz var olan hizmet kalitemizin arttırılması, yeni hizmetler ileilgili planlamaların, ön görülerin toplanması ve tesis yetkililerinin sizin gözünüzden verdikleri hizmetleri değerlendire bilmelerini sağlamak amacıyla işlenecektir. Anket gönderimini sağlayabilmek amacıyla sadece eposta adresi ile sınırlı olmak üzere bilgileriniz Related Marketing Cloud (RMC)ve QuestionPro Survey Software şirketleri ile paylaşılacaktır.
Bunun yanı sıra misafirlerimiz yorumlarını, kendi deneyimine göre yazdığını,otel hakkındaki samimi görüşü olduğunu ve yorum yapılan tesisle herhangi birkişisel veya ticari bağının olmadığını ve yapılan yorumu yazmak için hiçbir maddi/manevi teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini kabul ve taahhüt ederler.

E-fatura & E-arşiv Fatura
Bu program kapsamında; misafir otomatik olarak sisteme kaydedilir ve tesise ilettiği e-posta aracılığıyla fatura gönderimi sağlanır. Tesise girişte verilen ya da sonrasında başvurularak güncellenen e-posta adresinin doğru ve builetişim için tercih edilen e-posta adresi olduğundan emin olmak,misafirin sorumluluğundadır. Eğer bu e-posta adresinikullanarak bir başka aile bireyi ya da kişiler için rezervasyon yapılırsa, ilgili faturanın e-faturası, e-posta sahibinin adresine gönderilir.
e-Fatura; Elektronik ortamda hazırlanan, kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve/veya satıcıya iletilenfaturalardır. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunu 397 sıra nolu VUK tebliğiyle hayata geçirilerek, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.
VUK gereği e-Fatura’da, bir faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasında kikarşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir.
e- Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır. e-Arşiv Faturasında e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı mükellefler için oluşturulan faturalar dışındaki tüm faturalar, e-Arşiv Faturası olarak isimlendirilmektedir

Reklam amaçlı veri işleme
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun‎ ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak önceden onay alınan misafirlerimize reklam amaçlı elektronik posta gönderilmektedir. Mevzuat uyarınca belirlenen onayın detaylarına Voyag Turizm ve MRA Turizm riayet etmektedir. İletişim onayı yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracılığıyla alınabilir. Ad, Soyad, Etkinlik, Acenta, Sadakat kart bilgileri,Şehir, Ülke ve Eposta bilgilerinden bazıları ve/veya hepsi hizmet sağlayıcı Related Marketing Cloud (RMC) ile 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde paylaşılmaktadır.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
Bu çerçevede siz misafirlerimizin tesislerimizde konaklaması esnasında bizlere verdiği eposta gönderim izni 4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 30998 sayılı Yönetmelik’e uygun olarak Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemi olan İYS ile paylaşılacaktır. Dilerseniz konu hakkında daha detaylı bilgi için https://iys.org.tr üzerinden İYS web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şirketin Veri İşlemesi
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenecektir; ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılmayacaktır. Tesisimizde sizin için oluşturulacak ve sunucuları yurt dışında kurulu olan WhatsApp grubu, konaklamanız sırasında vereceğimiz hizmeti ve personel hizmet kalitesini ölçümlemek için kullanılmaktadır. WhatsApp grubu içinde bulunan iletişim bilgileriniz, yazışmalarımız ve asistanınız ile yapacağınız görüşmeler olası uyuşmazlıklar için 3 yıl süre ile ayrı ve güvenli bir sistemde tutulacaktır ve işleme süresi bittiğinde tüm yazışmalar ve görüşmeler silinecektir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Voyag Turizm ve MRA Turizm hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. Tesislerimiz Covid-19 kapsamında çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği size ve yakınlarınıza ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere bazı kişisel veriler talep edebilir. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenliktedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “Voyag Turizm ve MRA Turizm” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerialır.“Voyag Turizm ve MRA Turizm”, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileriancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, Kanuna uygun davranır.Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Tesislerdeki Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan VOYAGE HOTELS olarak ziyaretiniz sebebiyle elde edilengüvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır.Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç)hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.

Termal Kamera Kullanımı
Tesisimize giriş esnasında Termal Kamera / Ateş Ölçer ile vücut sıcaklığı ölçümü yapılmakta ve bu bilgiler Kamu Sağlığının korunması amacı dışında kullanılmamaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş tarafından konaklama, transfer, biletleme, fatura kesimi, anket, pazarlama bildirimleri, sadakat kartı gönderimi hizmetlerinin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortaklarıyla paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Aktarımlar ilgili ülkedeki veri güvenliği taahhütleri titizlikle incelenerek sadece ihtiyaç duyulan bilgi kadar ve güncel veri koruma yöntemleri kullanılarak yapılacaktır.

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
a) Hizmetin sağlanabilmesi amaçlı (transfer planlaması, biletleme, uçuş öncesi ağırlama hizmetleri), kurulan iş ortaklığı kapsamıyla sınırlı olarak Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş iş ortaklarına,
b) Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği, şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetleri sağlamak amacıyla sınırlı olarak (sunucu, depolama, arşivleme, GSM hizmetleri, hosting, bilişim teknolojileri desteği, hukuki ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları) Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş tedarikçilerine,
c) Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak (sadakat kartı indirimi, biletleme, transfer, rehber hizmetleri) Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş, Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş. ve diğer çözüm ortaklarına,
d) İşten ayrılan çalışanlarımızın onay vermesi durumunda, ilgili mevzuat kapsamında gerekli dokümanların paylaşılması amacıyla sınırlı olarak referans isteyen potansiyel işverenler veya iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilgi talep eden yeni işverenlere,
e) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren (bağımsız denetim şirketleri, uluslararası akredite kurumları) kurum veya kuruluşlara,

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş verilerinizin yurt içi ve yurt dışına aktarılması esnasında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükleri harfiyen yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak doğrudan veya dolaylı biçimde elde edilen kişisel veriler, Şirket tarafından ilgili mevzuatın öngördüğü veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 7. Maddesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi düzenlenmiş, buna göre; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı hallerde kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek veri sorumlusunun yükümlülüklerindendir.
Bunun için ilgili kişinin başvurusu şart değildir. Bununla birlikte, veri sorumlusunun ihmali durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin yok edilmesini veya silinmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Politikamız hakkında her türlü sorunuz için bizimle kvkk@voyagehotel.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.


İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

“Voyag Turizm ve MRA Turizm”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

“Voyag Turizm ve MRA Turizm” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.maxxroyal.com adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “Voyag Turizm ve MRA Turizm”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.


GİZLİLİK İLKESİ

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “Voyag Turizm ve MRA Turizm” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.


İŞLEM GÜVENLİĞİ

“Voyag Turizm ve MRA Turizm ” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve misafirlerimizin ve misafir adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Sertifikası
Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Sertifikası

DENETİM

“Voyag Turizm ve MRA Turizm”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

İHLALLERİN BİLDİRİMİ

“Voyag Turizm ve MRA Turizm”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili www.voyagehotel.com/tr/kvkk adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin

Tüm başvurular www.voyagehotel.com/tr/kvkk sayfalarında da duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Başvuru formu için tıklayınız


VERBİS (VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ)

“Voyag Turizm ve MRA Turizm” tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirilen Veri Sorumlusu Bilgilerine aşağıdaki kısa yollardan erişilebilir.
VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
MRA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

Voyag Turizm ve MRA Turizm’in bu sayfadaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Web sitesinin ana sayfasında güncel “Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası” na ulaşılmasını sağlayan bir bağlantı mevcuttur.
Politikanın en son ne zaman güncellendiği ve güncelleme numarası bu metnin sonunda belirtilmektedir.
Politikada yapılan her değişiklik, değiştirilmiş beyanın sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerli olur.
Güncellenen politikada son eklemeler, kalın ve italik yazı tipi ile belirtilmiştir.
Bu tür değişiklikleri takiben siteyi, ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak o dönemde geçerli olan değiştirilmiş politikayı kabul ettiğinizi gösterir.
Politika güncelleme : 15 Kasım 2023 rev. 1.14


İLETİŞİM

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Maxx Royal Resorts & Voyage Hotels
Merkez Satış ve Pazarlama Ofisi
Güzeloba Mah. 2134 Sokak No:30/101
07230 Muratpaşa / Antalya
TÜRKİYE

VOYAGE HOTELS (VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ. SAN. TİCARET A.Ş VE MRA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.


ÇALIŞANLARIMIZA AİT VERİLER

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “Voyag Turizm, MRA Turizm”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

İş başvuruları ve aday temini ile insan kaynaklarının yönetimi için Kariyer.net sisteminden veri elde edilmekte ve veriler aday değerlendirme süreci kapsamında sisteme kaydedilmektedir.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme
“Voyag Turizm, MRA Turizm”, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler
“Voyag Turizm, MRA Turizm ”, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de “Voyag Turizm, MRA Turizm ”, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Misafirlerimiz ile birebir iletişim ve etkileşimde olmamız sebebiyle kamu sağlığının korunması amaçlı olarak çalışanlarımızın Covid-19 ile ilgili bilgileri şirketimiz tarafından işlenmek zorundadır. Bu sebeple çalışanlarımızın Covid-19 hastalığı geçirme, aşı kartı bilgileri (aşı olma tarihleri ya da aşı olmama bilgileri) Pandemi süresince ve pandemi süresi sonrasında 5 yıl boyunca özlük dosyasında saklanacaktır.
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “Voyag Turizm, MRA Turizm” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.


Telekomünikasyon ve internet
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün iletişimi çalışan işten ayrıldıktan sonra dahi en çok 1 yıl süresince şirketler arası ilişkilerin, sözleşmelerin ve ticari iletişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi kapsamında kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

Halka açık yerlerde, toplantı odalarında ve diğer korumasız alanlarda mobil cihazların (cep telefonu, taşınabilir bilgisayar, tablet vb) kullanımına dikkat etmek kullanıcı sorumluluğundadır. Mobil cihazlar; araba ve diğer ulaşım araçları, otel odaları, konferans merkezleri ve toplantı salonları gibi yerlerde hırsızlığa karşı fiziksel olarak da korunmalıdır. Mobil cihaz kaybedildiğinde ve çalındığında zaman kaybedilmeden Bilgi İşlem birimlerine iletilmelidir.


KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş tarafından konaklama, transfer, biletleme, fatura kesimi, anket, pazarlama bildirimleri, sadakat kartı gönderimi hizmetlerinin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortaklarıyla paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Aktarımlar ilgili ülkedeki veri güvenliği taahhütleri titizlikle incelenerek sadece ihtiyaç duyulan bilgi kadar ve güncel veri koruma yöntemleri kullanılarak yapılacaktır.

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
a) Hizmetin sağlanabilmesi amaçlı (transfer planlaması, biletleme, uçuş öncesi ağırlama hizmetleri), kurulan iş ortaklığı kapsamıyla sınırlı olarak Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş iş ortaklarına,
b) Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği, şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetleri sağlamak amacıyla sınırlı olarak (sunucu, depolama, arşivleme, GSM hizmetleri, hosting, bilişim teknolojileri desteği, hukuki ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları) Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş tedarikçilerine,
c) Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak (sadakat kartı indirimi, biletleme, transfer, rehber hizmetleri) Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş, Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş. ve diğer çözüm ortaklarına,
d) İşten ayrılan çalışanlarımızın onay vermesi durumunda, ilgili mevzuat kapsamında gerekli dokümanların paylaşılması amacıyla sınırlı olarak referans isteyen potansiyel işverenler veya iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilgi talep eden yeni işverenlere,
e) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren (bağımsız denetim şirketleri, uluslararası akredite kurumları) kurum veya kuruluşlara,

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnş. San. Ticaret A.Ş, MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş verilerinizin yurt içi ve yurt dışına aktarılması esnasında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükleri harfiyen yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilecektir.


GİZLİLİK İLKESİ

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “Voyag Turizm ve MRA Turizm” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.


İŞLEM GÜVENLİĞİ

“Voyag Turizm ve MRA Turizm ” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

Voyag Turizm ve MRA Turizm’in bu sayfadaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.Web sitesinin ana sayfasında güncel “Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası” na ulaşılmasını sağlayan bir bağlantı mevcuttur.Politikanın en son ne zaman güncellendiği ve güncelleme numarası bu metnin sonunda belirtilmektedir.Politikada yapılan her değişiklik, değiştirilmiş beyanın sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerli olur.Bu tür değişiklikleri takiben siteyi, ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak o dönemde geçerli olan değiştirilmiş politikayı kabul ettiğinizi gösterir.
Politika güncelleme yayın tarihi : 5 Eylül 2023 rev. 1.8 Rev.1.8

VOYAGE HOTELS (VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞL. VE İNŞ. SAN. TİC A.Ş., MRA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş VE TUR. İŞL. A.Ş.)

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Nedir?
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçükmetin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. verilersaklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulmasısağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiiçin www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaretedebilirsiniz.

Voyag Turizm ve MRA Turizm şirketlerine ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalardakişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile vegerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusundabilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Voyag Turizm ve MRA Turizm web sitelerini ziyaret ettiğinizde sayfamızdakullandığımız/kullanacağımız çerezler aşağıdaki gibidir;

Çerez

Açıklama

Kategori

Saklanma Süresi

Sağlayıcı

Çerez Türü

_ga_6LJR5YSVCP
Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.
Analitik Çerezler
1 Yıl
Birinci Taraf
_hjSessionUser_2982966
Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.
Analitik Çerezler
365 Gün
Birinci Taraf
_fbp
Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
Pazarlama Çerezleri
90 Gün
Birinci Taraf
_hjSession_2982966
Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar.
Analitik Çerezler
8 Dakika
Birinci Taraf
_ga
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
Analitik Çerezler
1 Yıl
Birinci Taraf
IDE
Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya en iyi yeniden hedeflenen reklamları göndermek amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.
Pazarlama Çerezleri
1 Yıl
Üçüncü Taraf
_gcl_au
Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web siteleri arasında reklam verimliliğini denemek için kullanılır.
Pazarlama Çerezleri
90 Gün
Birinci Taraf
VYG_GDPR_ALERT
Bu çerez, kullanıcının KVKK uyum mesajını daha önce görüp görmediğini ve reddetmediğini belirlemek için kullanılır.
Gerekli Çerezler
Oturum çerezi
Birinci Taraf
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Bu çerez, Youtube platformunda kullanıcıların gizlilik ayarlarını takip etmek ve zenginleştirmek için kullanılır.
Pazarlama Çerezleri
180 Gün
Üçüncü Taraf
VISITOR_INFO1_LIVE
Bu çerez, YouTube tarafından kullanıcının tarayıcısı ve cihazı hakkında ekran çözünürlüğü ve tercih edilen dil gibi bilgileri toplamak için kullanılır.
Pazarlama Çerezleri
180 Gün
Üçüncü Taraf
YSC
YouTube tarafından kullanıcı girdisini hatırlamak ve bir kullanıcının eylemlerini ilişkilendirmek için kullanılır. Bu çerez, kullanıcı tarayıcısını açık tuttuğu sürece geçerlidir.
Pazarlama Çerezleri
Oturum çerezi
Üçüncü Taraf
migratedBase64
Web tarayıcısında depolanır ve web siteleri tarafından kullanıcının kimliğini ve tercihlerini hatırlamak için kullanılır
Gerekli Çerezler
365 Gün
Birinci Taraf
.AspNetCore.Session
Siteler arası istek sahteciliğine (XSRF veya CSRF olarak da bilinir) karşı koruma sağlamak için .AspNetCore.Session ile işbirliği yapar.
Gerekli Çerezler
Oturum çerezi
Birinci Taraf

Voyag Turizm ve MRA Turizm web Sitesinde Kullanılan Çerezler
Web sitelerimizde Gizlilik Politikamıza uygun olarak farklı işlevlerde çerezler kullanılmaktadır.
Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanızaimkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesihalinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı içinonayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitikçerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.)anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımınıdeğiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb.hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Voyag Turizm ve MRA Turizm web sitelerinde hedefleme ve reklamamacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızınayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerekengellemeniz mümkündür.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamenengellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiyeaşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasınıinceleyebilirsiniz.

Voyag Turizm ve MRA Turizm olarak web sitelerimizde kullandığımız çerezlerin kullanımınısonlandırabilir, tür ve/veya fonksiyonlarını değiştirebilir ya da yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu sebepleokuduğunuz Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerinin değiştirme hakkını saklı tutuyoruz.Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde ve sitelerimizde yaptığımız her türlü değişiklik, web sitemizve kamuya açık mecralarda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır. Güncellenmiş son beyanbilgilerini sayfa sonunda bulabilirsiniz.
Politika Güncelleme: 29 .05.2024 rev. 1.3

Ziyaretçi kayıtları:

Değerli ziyaretçimiz,
6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan tesisimizi ziyaretiniz esnasında size verilen ziyaretçi kartımız karşılığı alınan resmi belge hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için alınmaktadır. Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten en fazla 2 yıl sonra imha edilmektedir.